21 Eylül 2013 Cumartesi

Yeni Bilek Siperi ve Osmanlı Sipahi (Minyatür) Yayı Çalışması

Süt Kardeşler!!!(Sağ el okçusu için)

Evvelce yapmış olduğum,yapım şablonlarını yayınladığım bilek siperi çalışmasına ilaveten ikinci bir çalışma daha yapmış bulunuyorum.Yaptığım bir siper modeli üzerinden aldığım kalıp sayesinde her zaman için aynı kalitede ve hatta değişik renklerdede bilek siperi yapabilecektim.

Renk olarak ilk baştaki amacım fil dişi tonlarını yakalamaya çalışmak olsada yukarıdaki siperleri gördükten sonra her nedense içimden onlara 'Süt kardeşler' demek geldi :)

Atış çalışmalarına yeniden başladığım bu yeni bilek siperinde ayrıca fotograftada görebileceğiniz gibi siper oluğunu mesekaladım(İnce bir deri parçasının yapıştırılması).Tarifte baş parmak enindeki bu çok ince derinin özellikle demir temrenli ve soyalı oklar için neredeyse şart olduğu söylensede bu durum ilk başta sanki biraz abartılı gibi geldi ve dolayısıyla kendi kendinize acaba nasıl ve neden..?.., diye sormaya başlıyorsunuz.


Yeni Bilek Siperi ve bir Sipahi Minyatür Yayının Yasılı Hali


''İçi mesekasız olan siperler hava gezi denen yeleksiz ve soyasız ok atmakta engel teşkil etmez,belki hava alınmasına sebep olur.Fakat temrenli ve soyalı oklar öldürücüdür.Cilalanmış soya ve temren sipere atış anında şiddetle vurduğu için sekip ele zarar vermesede okun menziline engel olur.''    (Telhis-i Resailat-ı Rumat/M.Kani bey,sf.92.)

Yukarıda,telhiste geçen bu açıklama temrenli ve soyalı bir okun mesekasız bir siper oluğundan açıkça sekebileceği vurgulanıyor-uyarılıyor.Bende bu durumu görmek amacıyla siper oluğunu ince bir deriyle kapladım ve cilalı-parlak bir yüzeye oranla daha bir tutucu olduğunu gördüm.

Gerçi ben derinin yüzeyini verniklemiştim fakat ikinci yapacağım siperde ise kaplayacağım deriyi kayganlığın dahada azalacağını ve yukarıdaki açıklamada verilmek istenen düşüncenin 'fazla kaygan olmayan bir yüzey' olduğunu düşünerek verniklemeyeceğim.


Kabzadaki muşamba bilek siperi için değildir.


Aslında siper oluğu mesakalama işleminden sizlere bu kadar hararetle bahsetmemin-dikkat çekmek istememin en önemli nedeni menzil okçuluğuna soyunan okçu arkadaşlarımız açısından konunun güvenlikle alakalı olduğundandır.

Böylece kabza gerisine çekilen temren yada soya,menzil atmak-almak isteyen adaylar açısından biraz daha az ürkütücü olacaktır sanırım.

Bilek siperi çalışmasına ilaveten,sizlere bir evvelki  'Minyatürler doğruyu söylermi?' ve 'Ezber bozan bir silah..,Osmanlı yayı' makalelerimin ana fikri-konusu olan Osmanlı yaylarının standard dışı,aşırı kiriş yüksekliği ve aynen minyatürlerdeki gibi şişmanımsı görüntüsüyle bağlantılı olarak yaptığım yay ve kiriş çalışmalarındanda kısaca bahsetmek isterim.


Osmanlı Sipahi Minyatür Yayı (111cm. N xN)

Osmanlı minyatür yayımın kiriş yüksekliği sizlere makalelerimde bahsettiğim eski hesaplama yöntemine göre elde edilmiştir.Ayrıca kiriş boyunun kısalığı bu kadarla kalmayıp dahada kısaltılabilmesi imkanı-toleransı dahi vardır.Bunun en abartılı versiyonları özellikle menzil yayları için geçerlidir.


Kanuni Sultan Süleyman-Av Sahnesi

Her bir minyatür ve resimdeki yayların korkunç benzerliklerini dikkate aldığımızda;minyatürü,nakışı meydana getiren nakkaşın vermek istediği diğer değerli bilgilerin yanısıra,Osmanlı okçuluğundada doğruları bulmak adına ne kadar başarılı bir işin ortaya koyulduğunuda görmüş bulunuyoruz.
Sevgi ve saygılarımla,
Mehmet A.Gölhan