1 Mart 2013 Cuma

AT ÜZERİNDE YAY KURMA ve YASMANIN YEGANE YOLU,GÖLHAN METODU

Gölhan Tarzı Yay Kurma & Yasma 
Bir önceki yazımda sizleri bahsettiğim 'En hızlı ve Güvenilir Yay Kurma ve Yasma Metodu' ma ilave olarak bu metod kadar önemli olan bir diğer ilave buluntunun varlığından haberdar etmek benim için ayrı bir mutluluk özelliği taşıyor.

Bildiğiniz gibi metodumun diğer yay kurma ve yasma yöntemlerine göre üstün olan hız ve güvenilirlilik avantajının yanısıra  ilave olarak bu metodun ATLI OKÇULUK da dahi kullanılabileceğini,

                   AT ÜZERİNDE KULLANABİLECEK TEK VE YEGANE YÖNTEM

olabileceğini duyurmak isterim.Bildiğiniz gibi bu metodum diz çökerek ve  tek diz yardımıyla uygulanmaktadır.Kuvvet kolların ve dizlerin ilave baskısıyla çok daha rahat ve yay sağlığı açısından daha güvenilir olmasının yanında sadece ve sadece yay sahibinin aracılığıyla çok hızlı bir şekilde kurulabildiği,çok çok daha hızlı bir şekilde de yasılabileceğini bir evvelki makalemde de Video aracılığıyla ispatlamış,Yıldırım ve şimşek benzetmesiyle beğeninize sunmuştum.

Aynı yöntemin,gene aynı şekilde bu metodun sihirli anahtarı olan tonç düğümü ve uzantısının adeta bir sürgü kolu şeklinde kullanarak,at üzerinde durur pozisyondayken,bir ayak üzengide,diğer ayaksa üzengiden çıkarılarak dizin yukarıdaki resimdekine benzer bir pozisyona getirilerek hareketin Video daki gibi tamamlanacağı,yay kurma işleminin yanında aynı zamanda da yasma işlemininde yapılabileceğine kesin gözüyle bakmaktayım.Kısaca,

                 YILDIRIM ve ŞİMŞEK METODU BİR AT ÜZERİNDEYKEN DAHİ MÜMKÜN.

Elimdeki yazılı kaynaklara göre yay kurmanın 120 kadar yönteminin olduğu söylense de ben elimdeki eserlerden ancak 4-5 tanesine kadar  ulaşabildim.Anladığım kadarıyla da diğer yazılı kaynaklarda da pek bulunamayacağını Mustafa Kani Bey'in Telhis-i Resailat-i Rumat adlı eseri gibi Osmanlı Okçuluğu için çok çok  önemli olan bir eserin tercümesinde dahi bahsettiğim sayıyı geçmemesine dayanarak 110 küsur adet yay kurma metodunun kayıp olduğunu,yada kaydedilmediğini,metodlardan bir kaçının da farklı eserlerden de son bir gayretle çıkabileceğini de varsaysak dahi,gelecek nesillere kullanışlı olanlar haricinde öğretilmediği ve zamanla unutulduğu kanısındayım.

Bu nedenle,bulduğum yöntem hakkında akıllara gelebilecek bir diğer önemli soruda,
Gölhan bey!,tamamda,bulduğunuz bu metodun kayıp metodlar arasında olabileceğini hiç düşünmediniz mi? sorusudur,güzel bir soru :)

Bu soruya cevap olaraksa,günümüze kadar kalan metodların akılda kalıcılığı,gelecek kuşaklara aktarılmasındaki asıl etken her nasıl uygulanan metodun teknik popülerliği olduysa,aynı şekilde gölhan metodunun da hızlı ve güvenilir olması,tek kişiyle kurulabilme,at üzerinde dahi uygulanabilmesi avantajıyla  hatırlarda muhakak kalması,gelecek nesillere aktarılmış olması gerektiği gerçeğidir.

Nasıl bir yay Kemendinle tek başına yay kurma ve yasma metodlarının bir kemend için 'çok güçlü yaylarda yay kurmanın zorluğunu yenebilme' avantajı varsa,yayı tek başına kurabilmenin de 'birine bu iş için bağımlı olmama' gibi önemli bir teknik avantajı vardır.Bu teknik avantaj ise bir sonraki savaşçıya da 'işte bu yöntem en iyisidir' şeklinde aktarılarak günümüze kadar gelebilmiştir.Diğerlerinin ise bir avantaja sahip olmaması kullanılmamalarına ve sonuçta unutulmalarına sebep olmuştur.işte bu sorunun ana cevabı da budur işte.

Özetle, bu kadar avantajlı bir yöntemin günümüze kadar kesinlikle ve kesinlikle nesiller boyu bize ulaşması,unutulmaması gerekirdi.İşte bu tarihi gerçek neticesinde de yöntemim hakkındaki Tek ve Yegane yakıştırmalarımın bir abartı olmadığını gönül rahatlılığıyla ve açıkça belirtmek isterim.

Aklıma gelen son ve çok çok önemli bir diğer mevzuysa; 
Geleneksel Türk Atlı Okçuluğu adına bu tür bir 'AT ÜZERİNDE HIZLI YAY KURMA ve YASMA' gösterisinin,yada at üzerine yasılı bir yayla çıkan atlı okçunun seyirciler üzerinde yaratacağı şaşkınlık ifadesinden sonra okçunun yayını at üzerinde kurmasıyla,DÜNYA ATLI OKÇULUK YARIŞMA ve FESTİVAL'lerinde yaratacağı o müthiş  ETKİ sanırım kolay kolay unutulmayacaktır.Not:Bahsettiğim yay kurma ve yasma metodonun sadece ve sadece Tonç Düğümlü kirişlere has bir yöntem  olduğu,diğer batı tarzı basit düz kirişlerle kesinlikle başarısızlığa uğranılacağı asla unutulmamalıdır.


Sevgi ve saygılarımla,
Mehmet A.Gölhan/Kemanger/Araştırmacı